ĐÀO TẠO ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG CHÍNH THỐNG – GIẢNG VIÊN NGUYỄN TRÍ VIỆT CỦA HỘI QUÁN DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU HÀ NỘI GIẢNG DẠY

KHAI GIẢNG ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG BÙI QUỐC CHÂU K98

HỌC ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG Ngày khai giảng: 15 tháng 5 năm 2023 Thời gian học : 19h30 ngày thứ 2 và thứ 6 Hình thức học: Học 08 Buổi Online qua ZOOM Xem lại video sau mỗi buổi học Tặng 0...

KHAI GIẢNG ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG BÙI QUỐC CHÂU K97

HỌC ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG Ngày khai giảng: 18 tháng 4 năm 2023 Thời gian học : 19h30 ngày thứ 2 và thứ 6 Hình thức học: Học 08 Buổi Online qua ZOOM Xem lại video sau mỗi buổi học Tặng 0...

KHAI GIẢNG ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG BÙI QUỐC CHÂU K95

HỌC ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG Ngày khai giảng: 13 tháng 02 năm 2023 Thời gian học : 19h30 ngày thứ 2 và thứ 6 Hình thức học: Học 08 Buổi Online qua ZOOM Xem lại video sao mỗi buổi học Tặng ...

KHAI GIẢNG LỚP ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG K94

KHAI GIẢNG LỚP ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG K94 NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2022 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LỢI ÍCH CỦA ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG BÙI QUỐC CHÂU * Tăng sức khỏe, thể lực tăng. Hoạt động thể chất dai sức hơn, ít...

KHAI GIẢNG ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG BÙI QUỐC CHÂU K94

Ngày khai giảng: 27 tháng 12 năm 2022 Thời gian học : 19h30 ngày thứ 3 và thứ 7 Hình thức học: Học Online qua ZOOM Xem lại video sao mỗi buổi học Tặng 01 tháng luyện Âm Dương Khí Côn...
Âm Dương Khí Công 1

KHAI GIẢNG ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG BÙI QUỐC CHÂU K93

Ngày khai giảng: 12 tháng 12 năm 2022 Thời gian học : 19h30 Hình thức học: Học Online qua ZOOM Xem lại video sao mỗi buổi học Tặng 01 tháng luyện Âm Dương Khí Công cùng Giảng viên tr...
hoc-am-duong-khi-cong

KHAI GIẢNG ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG BÙI QUỐC CHÂU K92

Ngày khai giảng: 26 tháng 11 năm 2022 Thời gian học : 19h30 Hình thức học: Học Online qua ZOOM Xem lại video sao mỗi buổi học Tặng 01 tháng luyện Âm Dương Khí Công cùng Giảng viên tr...
hoc-am-duong-khi-cong

Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Ứng Dụng Thực Hành

Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu Ứng Dụng Thực Hành KHÓA HỌC KHÓA HỌC ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG BÙI QUỐC CHÂU CHÍNH THỐNG CỦA HỘI QUÁN DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU - LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN DUY NHẤT CỦA THẦY TỔ BÙI...