KHÍ VÀ HUYẾT

KHÍ VÀ HUYẾT GSTS KH BÙI QUỐC CHÂU Thứ 3 lúc 12h kém 15 phút ngày 21.4.1981 Trong con người hai thành phần cơ bản là khí và huyết. Khí là phần vô hình Huyết là phần hữu hình Khí là D...

Xem thêm