KINH NGHIỆM

KHÍ VÀ HUYẾT

KHÍ VÀ HUYẾT

GSTS KH BÙI QUỐC CHÂU

Thứ 3 lúc 12h kém 15 phút ngày 21.4.1981

Trong con người hai thành phần cơ bản là khí và huyết.

  • Khí là phần vô hình
  • Huyết là phần hữu hình
  • Khí là Dương
  • Huyết là âm

Âm Dương theo nhau như bóng với hình nên nơi nào có huyết tất có khí và ngược lại. Nếu 1 trong hai thiếu hay mất đi thì con người sẽ bệnh hoạn hoặc chết đi đó chẳng khác nào có đêm mà chẳng có ngày, có mặt trăng mà chẳng có mặt trời.

Như thế vai trò của khí và huyết thật quan trọng đối với sức khỏe và sinh mệnh con người.

Đặt ngược lại vấn đề muốn cho được khỏe mạnh và sống lâu phải làm sao cho khí huyết được đầy đủ và quân bình với nhau vì 1 trong hai thiếu kém sẽ đưa đến sự mất quân bình và do đó con người sẽ bị bệnh.

Trước hết phải hiểu rộng hai chữ khí và huyết. Khí ở đây nói đến những phần gì vô hình không trông thấy được của cơ thể như hơi, điện (sinh vật, nhân điện), tư tưởng, thần kinh,… Huyết ở đây chỉ những phần hữu hình của cơ thể như máu, huyết tương các chất dịch, nước…

Vai trò của huyết thì ta đã khá rõ. Vì huyết là cơ sở vật chất của con người nên huyết thiếu thì có người xanh xao gầy ốm,… Điều này đã quá rõ, nhưng nếu khí thiếu thì sao? Có lẽ ít ai hiểu rõ vai trò của khí đối với huyết nói riêng và đối với sức khỏe và sinh mạng con người nói chung.

Thật vậy ta không thể tưởng tượng một người thiếu hơi thở mà sống được cũng như quả đất thiếu ánh mặt trời tất phải thành tinh cầu vắng lạnh.

Do đó mà khí giữ vai trò quyết định của sự sống. Nhưng nếu hiểu khí như hơi thở như, không khí thì chưa thật rõ về khí vào vai trò quan trọng của nó đối với sự sống và sự bảo vệ bảo trì các chức năng, cơ phận của con người.

Thật vậy nếu con người thiếu khí thì chẳng khác nào tàu lá héo rũ là bánh xe xẹp lốp vì xì hơi, sắc diện họ sẽ úa xấu không được vẽ tươi nhuận, ngoài ra con người sẽ lừ đừ, lười biếng, dã dượi mất thần. Tuy hình hài còn đó nhưng coi như đã mất đi rồi.

Vai trò của khí đối với huyết cũng rất quan trọng. Nếu đủ huyết mà thiếu khí thì chẳng khác nào bánh xe không có hơi bên trong, không thể lưu hành vận chuyển được và ngoài ra còn có một ý nghĩa, tính chất này rất quan trọng mà tôi muốn đề cập đến ở đây là vai trò của khí đôi với sự bên vững của các cơ băp, các khớp xương và hệ thần kinh cũng như vai trò của khí đối với sinh lực, khả năng, trí tuệ, tinh thần của con người.

Tóm lại tôi muốn nói đến vai trò của khí đối với sự thông minh sáng suốt và tuổi thọ của con người. Một vấn đề mà ai cũng quan tâm và mơ ước.

Nhiều người đã thắc mắc và đặt vấn đề cái gì làm cho con người khoẻ mạnh, sáng suốt và hưởng thọ.

Có nhiều tác giả đã nhấn mạnh đến vai trò của thực phẩm của điều kiện sống nơi ăn chốn ở, tình trạng tinh thần,.. nhưng ít thấy ai nhấn mạnh đến vai trò của khí trong sự kéo dài tuổi thọ của con người cũng như tăng cường sức thông minh sáng suốt lúc về già.

Thật vậy hầu như ai cũng biết người già như chiếc xe cũ kỹ, các đồ phụ tùng đã hư mòn rệu rã và đặc biệt khác xe cổ là không thể thay thế được nên đành phải chịu sự mệt mỏi, rã rời, bạc nhược để chờ ngày chết mà thôi.

Ít ai nghĩ rằng khí lại đóng vai trò BẢO TRÌ VÀ TĂNG CƯỜNG SINH LỰC của con người một cách chắc chắn và công hiệu vô cùng.

Thật vậy chỉ cần đặt vấn đề tại sao các đồ phụ tùng xe cộ máy móc lại mau hư trong khi các bộ phận trong con người như các khớp xương tay chân, mắt, lưỡi là những bộ phận hay hoạt động nhất mà lại lâu hao mòn hơn các vật cứng chắc bằng kim loại?

Vấn đề là ở chỗ này và để cho mau có thể nói tóm lại một chữ đó là nhờ Khí mà con người đạt đến sự lâu hao mòn của các bộ phận trong cơ thể.

 

Thật vậy để cho dễ hiểu ta cần một hình ảnh chuyển tiếp. Đó là vai trò của hơi đối với bánh xe. Trước kia khi banh xe có một bơm hơi ở trong chưa ra đời người ta dùng bánh xe băng gỗ hay kim loại và đã nhận thấy rằng loại bánh xe này rất chống mòn chống hỏng chưa kể đến sự dẫn xóc khó chịu mặc dù gỗ hay sắt thì cứng chắc hơn cao su của lớp xe. Vấn đề là ở chỗ này tại sao chỉ cần bơm hơi vào một xe và bọc một lớp vỏ ở ngoài thì bánh xe chạy bền hơn, êm hơn và nhanh hơn? Trả lời được câu hỏi này là có thể thấy được vai trò màu nhiệm của khí đối với sinh lực và sự trường thọ của con người thật vậy nếu không khí có vai trò lớn lao trong việc bảo trì vỏ xe chống sự hao mòn và làm êm ái nhanh chóng hơn cho xe đi được thì khí (có ý nghĩa rộng hơn không khí) đối với con người còn mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng hơn đôi với mạng sống, sự bền vững của cơ thê đôi với thời gian, ngoài ra còn ảnh hưởng đến trí tuệ và hạnh phúc của con người rất lớn vậy. Đây không phải là điều mới được khám phá, người xưa đã biết nhiều đến vấn đề này. Cho nên đã có không ít những người luyện khí mà đạt đến sự trường thọ, thông minh trí huệ và cả những thần thông, pháp thuật cao cường là những khả năng đặc biệt mà một con người bình thường không sao có được.

Vai trò của khí đối với con người như thế thật là lớn lao và quan trọng vậy.

Thật vậy không kể đến những bậc tu luyện ở mức độ cao, đối với con người bình thường chỉ cần năng tập thở nang luyện khi là con người sẽ trở nên thông minh, sinh động, mặt mày da vẻ tôt tươi và tất nhiên sẽ ít mệt mỗi và sống lâu hơn (đối với điều kiện bình thường)

Qua nhận định và phân tích vai trò của khí như vừa trình bày trên ta có thể giải thích tại sao có nhiều người chống già hay mệt mỏi và đau khớp. Một phần là do thiếu ăn thiếu huyết (huyết suy) nhưng có thể nói phần chánh là do thiếu khí (khí suy).

Thật vậy một người có thể thiếu ăn nhưng vẫn có thể khỏe mạnh linh hoạt nhờ biết luyện khí và nghỉ ngơi đầy đủ trong khi một người có thể mập mạp nhờ ăn đã nhưng vẫn có thể không linh hoạt và hay mệt mỏi vì thiếu khí.

Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là huyết không đóng vai trò quan trọng mài thật ra khí huyết là 2 cái không thể tách rời. Cho nên khí suy dẫn đến huyết suy và ngược lại. Tuy nhiên đôi khi cũng có trường hợp đặc biệt nghĩa là huyết suy khí Thịnh hoặc huyết Thịnh mà khí suy..

Trở lại vấn đề tôi muốn nói ở đây là khí có khả năng làm cho vật chất chậm hao mòn khác đi nó có được khả năng bảo trì vật chất chống được sự va chạm của vật chất đối với vật chất, như là nó bao bọc vật chất trong một lớp đệm không khí đó là chưa kể phần khí bên trong có tính cách làm vững chắc cho vật chất.

Vã chăng vì khí dẫn huyết vì khí là cơ bản của lực (khí lực) nên là linh hồn của vật chất vậy.

Một cơ thể mà không có linh hồn chỉ là một xác chết tương tự như thế một vật chất, một vật thể thiếu khí hay không có khí bên trong là một vật thể chống hỏng, không thể chịu được sự hủy hoại của thời gian

Tại sao như vậy? đi sâu hơn ta có thể nói vì khí là vô hình và có khả năng đi lòn trong từng tận tế bào nên có mang một khả năng điều khiển và bảo vệ rất tích cực đối với vật thể.

Ngoài ra nhờ khí mà sự liên lạc, chuyển vận thông tin được nhanh trong cơ thể giữa các tế bào và cơ phận với nhau. Điều nàu giúp giải thích được sự thông minh sáng suốt, trí huệ linh hoạt, siêng năng của những người năng luyện khí công.

Từ chỗ nhận định này ta có thể áp dụng triệt để phương pháp luyện khí công để bảo vệ sự tươi nhuận của các tế bào, sự bên vững của các khớp xương linh hoạt của trí tuệ sự bên vững của hệ thân kinh…

Tóm lại áp dụng các phương pháp luyện khí để đạt đến sự tươi trẻ sống lâu, hoạt động và hạnh phúc cho con người.

Đây là vấn đề có thể được và chắc chắn là có kết quả chỉ cần chịu khó một chút bỏ ra mỗi ngày một ít thời gian đề luyện khí là ta có thể có được sự linh hoạt, vui vẻ, tươi trẻ, khỏe mạnh hằng ngày và sự lâu già lâu chết về sau.

này mà lại tìm ở đâu xa?

Tóm lại thức ăn, sự nghỉ ngơi và hoạt động, sự tự hạn chế và hỉ xả và nhất là KHí, là những phép báu có thể giúp cho con người được VUI TƯƠI, KHỎE MẠNH, SỐNG LÂU

Mong ước thay!

3.6/5 - (12 votes)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *